SEPAREREN VAN KIEZEN

SEPAREREN VAN KIEZEN

Bij
 het 
separeren
 worden
 kiezen 
door
 een 
klein 
elastiekje
 iets
 uit
 elkaar geduwd, hierdoor komt 
er
 ruimte

 voor 
ringetjes of bandjes. Na 
ongeveer
 een
 week kunnen
 deze geplaatst 
worden. Meestal gebruiken we 
blauwe
 elastiekjes

, soms 
is
 een 
metalen veertje
 nodig.

Doorgaans 
zijn 
de
 kiezen
 gedurende 
2
 dagen 
wat
 gevoelig.
 Verder 
kun 
je 
alles eten 
en drinken
, 
kijk wel 
uit 
met 
kleverig 
snoep 
(drop, toffees 
etc.).

Poets 
je 
tanden 
en 
kiezen 
zoals
 je
 gewend
 bent.
 Tussen
 de gesepareerde 
kiezen kun je tijdelijk 
niet
 flossen 
of
 stoken.

BELANGRIJK!
De 
elastiekjes
 kunnen 
er
van zelf
 uitvallen 
als 
er 
voldoende 
ruimte
 is ontstaan. Dit is
 echter geen 
probleem, behalve als dit al na 1, 2 of 3 dagen gebeurt,
bel dan met de praktijk voor advies.