C. van Eesterenlaan 25-29, 1019 JK Amsterdam
020 419 9995
info@zeeburgorthodontie.nl

De orthodontische behandelingen

Eerste consult (intake)
Het eerste consult, of intake, is erop gericht met elkaar kennis te maken. Uw gegevens worden opgenomen en u kunt in een rustige omgeving uw vragen en wensen t.a.v. uw gebit kenbaar maken. Er wordt bekeken of en wanneer eventuele behandeling noodzakelijk is en eventuele kosten worden kort besproken.
Indien nodig wordt er een vervolgafspraak gemaakt voor een nader onderzoek. De kosten voor dit onderzoek krijgt u op papier mee zodat u uw verzekering eventueel kunt raadplegen.
Nader onderzoek
Voor het maken van een behandelplan is een uitgebreid onderzoek nodig. Daarom dienen er röntgenfoto’s, gebitsmodellen en kleurenfoto’s te worden vervaardigd, de zogenaamde documentatie. Deze documentatie wordt bij de eerstvolgende afspraak verzameld, de afspraak duurt ongeveer een half uur tot 3 kwartier.
Bespreken behandelplan
Het behandelplan wordt in dit bezoek met u of u en uw kind besproken. Er volgt dan uitleg over de actieve behandeling: de te gebruiken beugel(s), de te verwachten behandelduur, en de te verwachten kosten en de huisregels omtrent afspraken en betalingen.
Het behandelplan krijgt u op schrift mee, en bevat ook een gedetailleerd overzicht van alle kosten. U kunt dan alles thuis nog eens rustig doornemen voordat u een defintitieve beslissing over de behandeling neemt. Uw tandarts ontvangt vervolgens een brief met alle relevante informatie.
1
Actieve behandeling
Na het bespreken van het behandelplan volgt de actieve behandeling. Soms worden elastiekjes tussen de kiezen geplaatst, of gebitsafdrukken gemaakt waarna er bandjes, slotjes en draden en/of uitneembare apparatuur kunnen worden geplaatst.
Na plaatsing van de beugel vindt ongeveer eens in de 4 tot 6 weken controle plaats. Tijdens deze controles wordt de beugel telkens geactiveerd en bijgesteld om de beoogde veranderingen in het gebit te bereiken. Uiteraard is de vooruitgang sterk afhankelijk van de motivatie en inzet van de patiënt.
Bij kinderen die nog groeien speelt de groei een grote rol. Ook de vorm, grootte en stand van de tanden, kiezen en kaken, alsmede individuele biologische verschillen bepalen in hoge mate de tijdsduur van een behandeling. De totale duur kan dan ook nooit exact van te voren worden bepaald.
Retentie en nazorg
Na de actieve behandeling wordt de vastzittende beugel verwijderd. Om de stand van de onder‐ en boventanden zoveel mogelijk vast te houden, worden er meestal spalken achter het onder‐ en bovenfront geplaatst. Deze worden door ons met 1 maand, 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar gecontroleerd.
Tevens worden er in de meeste gevallen na afbehandeling ook retentieplaatjes gemaakt. Dit is een uitneembaar kunstharsplaatje met haakjes om de tanden en kiezen of een onzichtbaar kunsthars malletje welke nauw om de tanden sluit.
Het kan ook een combinatie van beiden zijn. Deze plaatjes dienen ervoor om de tanden en kiezen in de nieuwe positie vast te houden. Ook wordt er tijdens de afbehandeling een eindröntgenfoto gemaakt. Op deze foto wordt o.a. de ligging van de verstandskiezen beoordeeld.
Uw tandarts ontvangt vervolgens weer een brief waarin wordt vermeld dat de behandeling is afgerond, hoe de ligging van de verstandskiezen is en dat de controle van de spalken na 12 maanden bij de tandarts kunnen worden voortgezet.