C. van Eesterenlaan 25-29, 1019 JK Amsterdam
020 419 9995
info@zeeburgorthodontie.nl

Retentie

Na de actieve behandeling zal nog een retentieperiode volgen om het behaalde resultaat vast te houden. Deze retentiefase is geen actieve behandelingsfase, echter minder medewerking in deze fase zal het behoud van het behandelresultaat nadelig beinvloeden.
De (na)controles in de retentiefase vinden plaats na 1 maand, na 3 maanden, na 6 maanden en 1 jaar na afbehandeling. De gebruikte retentiemiddelen kunnen per patient verschillen. Deze zijn namelijk afhankelijk van veel factoren.
In de meeste behandelingen worden er bonded retainers (spalkjes) achter de boven‐ en ondervoortanden geplaatst. Deze spalkjes laten we zo lang mogelijk zitten zolang ze geen problemen geven. Ze zorgen ervoor dat de voortanden niet meer in de oude stand terug gaan staan. Vaak laten we ze wel 10 of 15 zitten.
Vaak zijn er nog extra retentiemiddelen nodig in de vorm van uitneembare plaatje of plastic hoesjes. Vooral als er tijdens of na de beugel afwijkend mondgedrag wordt gezien zijn de plaatjes of hoesjes erg belangrijk. Ze zorgen ervoor dat de onder‐ en bovenkiezen goed op elkaar blijven staan.
Nadat de beugel is verwijderd wordt er een afdruk van de onder en boventanden gemaakt en vervolgens worden hierop de plaatje of hoesjes gemaakt. Je draagt ze de eerst 3 maanden 24 uur per dag. Na 3 maanden nog 12 uur (vaak alleen ’s nachts) en hierna alleen als de behandelaar dat aangeeft.